Các dịch vụ Two Hills cung cấp tại Việt Nam

Two Hills Ltd là công ty của chúng tôi (đồng sở hữu Rob EnglandTiến sĩ Cherry Vu ), có trụ sở tại Wellington, New Zealand.

Khi Cherry và Rob làm việc cùng nhau để đưa ra những phương pháp làm việc và quản lý mới linh hoạt, các dịch vụ (tư vấn, đào tạo và huấn luyện và phát triển nội dung) được cung cấp dưới thương hiệu Teal Unicorn.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image